середу


З метою організованого початку 2017/2018 навчального року пропонуємо ознайомитись із:

Методичними рекомендаціями щодо викладання  предметів освітньої галузі "Суспільствознавство"у 2017/2018 навчальному році тут.


 - Програмами для 5-9 класів з історії України, всесвітньої історії за посиланням тут 

 - Програмами для 10 -11 класів з історії України, всесвітньої історії тут
 - Програмами з основ правознавства за посиланням  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html


 - З метою якісної підготовки до уроків історії пропонуємо скористатися методичними розробками для            9 класу (за новою програмою, що буде чинною у 2017/2018 н.р.), які розміщені у рубриці блогу "Творча група вчителів історії". Методичні розробки підготували вчителі історії - учасники обласної творчої групи "Формування предметних компетентностей учнів під час реалізації вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі "Суспільствознавство" тут.

 - методичними рекомендаціями щодо формування правової предметної компетентності на уроках основ правознавства читати тут
 - електронними версіями підручників для 9 класу тут
Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 ""Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах" далі

На серпневих конференціях у 2017 році 
рекомендуємо розглянути такі питання:

1.                 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти та навчальна програма з історії як втілення новітніх тенденцій у розвитку шкільної історичної освіти.
2.                 Особливості проектування й методики уроку в контексті оновлення змісту історичної освіти.
3.                 Практичні заняття в системі історичної освіти.
4.                 Аналіз роботи методичних формувань учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство» за минулий навчальний рік та завдання щодо піднесення результативності їх роботи у 2017/2018 навчальному році.
5.                 Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх шкіл з історії України. Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.
6.                 Особливості роботи вчителів, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах компетентнісного навчання.
7.                 Ознайомлення з інформаційно-методичними листами Міністерства освіти і науки України «Про вивчення історії, правознавства, курсу «Людина і світ», курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму у 2017/2018 н.р.» та їх обговорення.
8.             Використання онлайнових ресурсів у професійній діяльності  вчителя історії та суспільствознавчих дисциплін.
9. Права людини: міжнародно-правові стандарти.
10 Основні новели конституційної реформи правосуддя.
11. Особливості змісту та методики нових підручників з історії України, всесвітньої історії, основ правознавства для 9 класу.
12. Презентація роботи сайтів, блогів учителів суспільствознавчих дисциплін.
13. Інтеграція громадянської освіти у зміст та методи викладання суспільствознавчих дисциплін.
14. Особливості роботи з обдарованими учнями. Обговорення результатів участі школярів району (міста) у предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах                             у 2016- 2017 н. р.
15. Потенціал регіональної історії в процесі активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін.
16. Запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі.
17. Багатоперспективний підхід до роботи з історичними джерелами на уроках історії.
18. Кримский ханат – остання степова імперія України: територія та суспільство.
19. Шкільний календар прав людини.
Під час висвітлення рекомендованих питань радимо опрацювати такі джерела:
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (галузь «Суспільствознавство»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011. 2
2Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/materials/estimation/2396/.
3. Використання історичних джерел на уроках історії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5303/423981/sitepage_63/files/robota_z_istorichnimi_dzherelami_.pdfhttp://www.novadoba.org.ua/ukr/node/67.http://www.novadoba.org.ua/ukr/node/69.
4. Підготовка до ЗНО з історії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=3.
5. Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 4 : метод. посіб. / за наук. ред. Л. Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – 72 с.
6. Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ. : Компринт, 2016. – 310 c.
7. Практичні роботи з історії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uchitel.com.ua/metodichni-rekomendacii-vchitelju/praktichni-zanjattja-7-kl/.
8. Фамілярська Л.Л. Сучасні комп’ютерні технології в професійній діяльності педагога [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110531/pe5_famil.htm.
9.Баханов К.О. Запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі. Частина 1. – Х.: Вид. група «Основа», 2017. – 123 с. (Б-ка журн. Історія та правознавство». Вип. 3 (159)).
10. Машика В.Т. Практичні заняття з правознавства. 10 клас. Рівень стандарту та академічний. Х.: Вид. група «Основа», 2017. – 96 с. - Б-ка журн. Історія та правознавство». Вип. 2 (159)).
11. Щупак І. Актуальність минулого та «український вимір» всесвітньої історії: особливості підручника І.Щупака «Всесвітня історія» для учнів 9 класу / І.Щупак // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2017. – № 3. – С. 18-23.
12. Ремех Т. Як підготувати і провести практичні заняття з правознавства в старшій школі / Т.Ремех // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2016. – № 11. – С. 34-38
13. Сучасний урок історії : [навчально-методичний посібник] / В.О. Мисан. – К. : Шкільний світ, 2010. – 118 с. - (Б-ка «Шк. Світу»).
14. Гірич І. «Позбутися комплексу меншовартості… і запобігти формуванню його у підлітків, або проконтроверсійні питання кірсу «Історія України. 9 клас» / І.Гирич // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2017. – № 1-2. – С. 2-6

15. Викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»                      у 2017-2018 н.р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://koippo406.blogspot.com/

16. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf

Нині, коли світове співтовариство визнало якість освіти головними пріоритетами розвитку суспільства у ХХІ столітті, особливої актуальності набуває рівень якості історичної та суспільствознавчої освіти. Читати далі


Перелік підручників за якими будуть працюватиу 2017-2018 навчальному році у 9-х класах: 
Історія України
1.  Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Турченко Ф.Г., Мороко В.М.). 
2.     «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Струкевич О.К.).
3.     «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.). 
4.     «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Власов В.С.). 
5.     «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.). 
6.     «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В.). 
7.     «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пометун О.І., Гупан Н.М., Смагін І.І.). 
8.     «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Реєнт О.П., Малій О.В.). 
9.     «Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.). 

Всесвітня історія 

1                      «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В.). 

2.                       «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О.). 

3.                       «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Д’ячков С.В, Литовченко С.Д.). 

4.                       «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.). 
5.                        «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Коляда І.А.). 
6.                       «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Полянський П.Б.). 
7.                       «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Щупак І.Я.). 
8.                     «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Реєнт О.П., Малій О.В.). 9                    «Всесвітня історія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гісем О.В.,                    Мартинюк О.О.). 
Основи правознавства
1.                       «Основи правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Філіпенко Т.М., Сутковий В.Л.). 
2. «Основи правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Наровлянський О.Д.).
3.           «Основи правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ратушняк С.П.). 
4.           «Основи правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О.,                       Губань Р.В.).
5.           «Основи правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Васильків І.Д., Кравчук В.М.).
6.           «Основи правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.).
7.      «Основи правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Святокум О.Є., Святокум І.О.).
8.      «Основи правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням основ правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Святокум О.Є.,                  Святокум І.О.).
Про організацію турніру юних правознавців у 2017/2018 н.р. читати далі
1 коментар:

  1. Я очень доволен услугами мистера Ли по ссуде, и ваши предложения помогли мне получить очень хорошую сделку по жилищному кредиту. Я был бы рад порекомендовать ваши услуги своим друзьям, ищущим ссуду ».
    Не ходите никуда, если ищете ссуду. Мистер Ли лучший. Я очень рекомендую его услуги. Лучшее, что я когда-либо имел удовольствие работать с его ссудой с низкой процентной ставкой. «Это г-н Ли. Контакт на случай, если кто-то здесь ищет ссуду. Whatsapp: + 1-989-394-3740. & Электронная почта: 247officedept@gmail.com

    ВідповістиВидалити